Chính sách chung và chính sách bảo mật

• 1. Mục đích thu thập thông tin:
• Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website: http://dogochienvinh.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà http://dogochienvinh.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để ussure.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người khách hàng.
• Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho http://dogochienvinh.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
• 2. Phạm vi sử dụng thông tin:
• Website http://dogochienvinh.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
• – Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.
• – Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Website http://dogochienvinh.com
• – Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
• – Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
• – Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website http://dogochienvinh.com
• – Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: http://dogochienvinh.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
• 3. Thời gian lưu trữ thông tin:
• Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website http://dogochienvinh.com